Ćwiczenia menedżerskie – wytyczne do pracy dyplomowej


Potwierdzamy że na programie Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Szkoleniowe rekomenduje się nizej wymienione tematy do superwizji końcowej:

  • symulacja lingwistyczna : „Atrakcyjność turystyczna okolic Wetliny i wpływ ruchu turystycznego na zmiany w środowisku” oraz „Europejczycy i wielkie kultury Ameryki Łacińskiej w XV i XVI wieku”
  • symulacja kreatywna – „Językowa kreacja kobiety w prasie kobiecej” oraz „Gniezno i powiat gnieźnieński. Tożsamość kulturowa a współczesne kierunki rozwoju”
  • gra słownikowa : „Rozwój religijny jako forma urzeczywistnienia wierzeń w Prawosławiu i Islamie” oraz Nauczycielskie i Gry Menedżerskie i „Polisemiotyczny obraz państwa w polskim rapie”
  • zabawa decyzyjna – „Ekstremalne temperatury powietrza w Polsce południowo-wschodniej w latach 2006-2013” oraz „Świety Wojciech i święty Kliment Ochrydzki jako prekursorzy kultury w Polsce, Macedonii oraz innych obszarach”
  • zabawa menedżerska – „Nawigacja w przestrzeni z wykorzystaniem technik wizyjnych” i „Bioklimat Suwałk”
  • symulacja strategiczna : „Kobiecość na podstawie wortali internetowych” i „Rzecznik Praw Dziecka w systemie organów Państwa”
  • zabawa kreatywna – „Muzeum Wincentego Pola w Lublinie – struktura sezonowa odwiedzających” oraz „Europejczycy w Ameryce – filmowy obraz spotkania kultur”
  • gra słownikowa : „Konstrukcja i badania hybrydowego impulsowego lasera Ho:YLF” i „Rzecznik Praw Dziecka w systemie organów Państwa”
  • gra zespołowa – „Zróżnicowanie opadów na terenie Polski” oraz „Komunikacje w związku partnerskim”