Subwencje na treningi biznesowe


Potwierdzamy że w ramach pogramu europejskiego „Opolski Program Regionalny” do przedostatniego etapu przechodzą znajdujące się na poniższej liście granty:

 • zbudowanie cyfrowej platformy oferującej funkcjonalności niezbędne do efektywnej współpracy dla MSP – wirtualne biuro – treningi z zarządzania czasem
 • zbudowanie multimedialnych kursów zdalnego nauczania kandydatów na kierowców zawodowych – treningi interpersonalne
 • Konferencje Ze Wspołpracy W Grupie W Tarnowie We Wrocławu – szkolenia z przywództwa
 • – szkolenia z asertywności
 • wypracowanie portalu społecznościowo-turniejowego dla graczy GameBurgnet – warsztaty z delegowania
 • zbudowanie serwisu elektronicznego prognosticpl świadczącego innowacyjne e-usługi prognozowania szeregów czasowych – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie, implementacja i świadczenie e-usługi w postaci technologicznego modelu zabezpieczenia rejestrów przez firmę e-Solution – szkolenia handlowe
 • wzrost konkurencyjności RM GASTRO sp z oo poprzez wdrożenie kompleksowego modelu informatycznego B2B – szkolenia menedżerskie
 • zoptymalizowanie potencjału badawczego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w zakresie analizy strukturalnej biomolekuł metodami NMR i krystalografii – treningi z delegowania
 • „Budowa Zespołu Inkubatorów Wysokich technologii – „Materiały i biomateriały” oraz „Technologie informacyjne i komunikacyjne” na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM” – szkolenia HR
 • optymalizacja procesu rozliczeń polskich obywateli pracujących za granicą z zagranicznymi urzędami skarbowymi przez CUF Sp z oo – warsztaty ze stresu
 • Bio na Eko Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw – szkolenia HR
 • Budowa Inteligentnego Centrum Monitorowania opartego o modernizacyjne technologie telekomunikacyjno-informatyczne – treningi z komunikacji
 • Budowa sieci relacji z Partnerami i Klientami zagranicznymi – treningi ze stresu
 • Dokonanie zgłoszenia patentowego wynalazku w procedurze międzynarodowej – szkolenia z kreatywności
 • Działania informacyjno – promocyjne realizowane w 2010 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5 i 6 osi priorytetowych programu Operacyjnego Innwacyjna Gospodarka – warsztaty miekkie
 • interaktywny model Wspierający Procesy Rekrutacyjne – treningi z konfliktów