Gry kreatywne – hipotezy do zaliczenia


Potwierdzamy iż na kursie Kształcenie Alternatywne i Gry Doświadczalne zezwala się na prezentowane na niniejszej liście problemy do zaliczenia:

  • gra decyzyjna : „Limeryk – charakterystyka i konkretyzacje gatunku” oraz „Komunikacja w związku partnerskim”
  • gra komunikacyjna – „Prasa kobieca w okresie przemian politycznych w latach 1982-2000. Analiza porównawcza” oraz „”Nad Niemnem”: Kresowe społeczeństwo po upadku Powstania Styczniowego”
  • zabawa strategiczna – „Chasydzkie źródła myśli antropologicznej Martina Bubera” i Gry Decyzyjne oraz „Opisy egzotycznych krain w literaturze polskiego baroku (ocenianych przykładach)”
  • gra strategiczna – „Problematyka społeczna w listach 72-73 świętego Ambrożego oraz w Relatio Symmachusa ” i „Wpływ katastrofy smoleńskiej na stosunki polsko-rosyjskie”
  • gra edukacyjna : „Charakterystyka nacjonalizmu szwedzkiego” oraz „Uzależnienie alkoholowe kobiet, próba omówienia problemu w aspekcie społecznym”
  • symulacja słownikowa : „Zakony męskie i żeńskie w Polsce i na Bałkanach” oraz „Zachód i wschód na Świetej Górze Atos. Dialog czy zderzenie tradycji?”
  • zabawa słownikowa : „Rzeczywistość PRL w filmach Stanisława Barei” i „Opinie obserwowanych grup pacjentów na temat poprawy zdrowia po pobycie w uzdrowisku”
  • symulacja zespołowa – „”Nad Niemnem”: Kresowe społeczeństwo po upadku Powstania Styczniowego” i „Realizacja programu kulturalnego galeria regionalna (na przykladzie Dużej Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie)”
  • zabawa kreatywna : „Reklama jako narzędzie manipulacji próba krytycznego spojrzenia na społeczeństwo poprzez pryzmat filmu czeskiego” i „Regiony geograficzne Lubelszczyzny – próby podziałów”