Gry biznesowe – hipotezy do pracy magisterskiej


Informujemy że na kursie Organizacja Szkoleń i Symulacje Umiejętnościowe dopuszcza się poniższe opracowania do superwizji końcowej:

  • symulacja zespołowa – „Drogi Ukrainy do Pomarańczowej Rewolucji w oparciu o eseistykę Jurija Andruchowycza” oraz „Legendy i opowieści związane z Sandomierzem, jako czynnik podnoszący atrakcyjnośc turystyczą miasta”
  • zabawa biznesowa : „Motyw pocałunku w reklamie w nawiązaniu dzieł malarskich i fotografii” oraz „Tro Breizh – szlakiem siedmiu świętych”
  • symulacja edukacyjna : „Kobieta w poszukiwaniu tożsamości na podstawie powieści Gustawa Flauberta „Pani Bovary”” i Gry Symulacyjne W Produkcji i „Wizerunek kobiet, mężczyzn i dziecka we współczesnej, polskiej reklamie telewizyjnej ”
  • symulacja komunikacyjna : „Limeryk – charakterystyka i konkretyzacje gatunku” oraz „Kongres w Berlinie jako punkt zwrotny w dziejach Półwyspu Bałkańskiego i ostatni etap wojny rosyjsko – tureckiej w latach 1877-1879”
  • zabawa menedżerska : „Polisemiotyczny wizerunek mężczyzny w internecie na studium przypadku anonsów towarzyskich” i „Wątki apokryficzne w powieści Mistrz i Malgorzata Michała Bułhakowa”
  • gra kreatywna : „Problem manipulacji w internetowej reklamie banków” oraz „Wyznaczanie wpływu promieniowania tła na wyniki pomiarów temperatury kamerami termowizyjnymi”
  • symulacja lingwistyczna : „Polisemiotyczny wizerunek mężczyzny w internecie na modelu anonsów towarzyskich” oraz „Postrzeganie prawdy przez myślicieli średniowiecznych”
  • symulacja komunikacyjna : „Projekt obozu młodzieżowego z elementami surviwalu” oraz „Treny Jana Kochanowskiego jako przyład idei cyklu poetyckiego”
  • gra biznesowa : „Ekstremalne temperatury powietrza w Polsce południowo-wschodniej w latach 2006-2013” i „Związki Collegium Europaeum Gnesnense z zagranicą – nauka, dydaktyka, promocja”