Wyjazdy integracyjne – Międzynarodowy Panel


Poniżej wymienionym organizatorom konferencji z ukłonami składają wyrazy wdzięczności w imieniu Wydziału Zarządżania Organizacją za kilka chwil dedykowanych na wymianę działań promocyjnych – podpisano: Kasper Kotowski, Bernart Karoń, Bohdan Drzewiecki i Teodor Karwacki

 • Mury, bramy, mosty. Języki gościnności.
 • Poznański Panel Kierowników sektora przemysłowego Spotkania Integracyjne i Team Building
 • Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów.
 • II Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej „25 lat technologii żywności w warunkach ekonomii rynkowej”
 • Bezpieczeństwo narodowe – aspekty teoretyczne jak również formalne
 • XX Zjazd Członków światowego Stowarzyszenia Choroby Huntingtona
 • Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku
 • Międzynarodowe Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne projektowe „Urban Acupuncture” Warszawa, 7-22 września 2015
 • Spotkanie sprawozdawcze wielowatkowego zadania SORMISOL „Opracowanie innowacyjnej technologii nowoczesnego wytwórstwa bioetanolu II generacji z biomasy sorgo (Sorghum sp.) jak również miskanta (Miscanthus sp.)”. 8.12.2015, Poznań
 • „Gloriam Dei per musicam pronuntiare”. Praktyczne Warsztaty biznesowe team building na temat muzyki liturgicznej
 • I Seminarium integracyjne Polskiej Myśli Pedagogicznej Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej (1863-1914/1918)
 • Wielkomiejscy inwestorzy, mecenasi i filantropi. Kurorty w Europie Środkowej na przełomie XIX oraz XX wieku.
 • V International Student’s Conference “Politics & Society in Central and Eastern Europe
 • Interim Management