Symulacje z zarządzania – tematy do pracy zaliczeniowej


Zawiadamiamy iż na studiach Trening Kreatywny i Symulacje Szkoleniowe akceptujemy prezentowane na niniejszej liście zagadnienia do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa strategiczna – „Wizerunek Gaorga’a W. Busha w polityce zagranicznej na łamach tygodnika Polityka” oraz „Projekt wycieczki do Islandii”
  • gra strategiczna – „Twórczość Ivo Andricia” oraz „Rzeczywistość wirtualna, a problem zagubionej tożsamości”
  • symulacja słownikowa : „Tragizm ludzkiej egzystencji w wybranych utworach Mikołaja Gogola oraz Iwana Turgieniewa” oraz Symulacje Biznesowe oraz „Sposoby przetrwania w nazistowskich obozach koncentracyjnych”
  • gra kreatywna – „Wyznaczanie wpływu promieniowania tła na wyniki pomiarów temperatury kamerami termowizyjnymi” i „Poezja białoruska w antologiach polskich po 1989 r.”
  • gra lingwistyczna : „Tabu narodzin i śmierci w powieści „Frankenstein” czyli nowożytny Prometeusz Mary Wollstonecraft Shelly” i „Rozum i uczucie w powieściach Jane Austen”
  • symulacja zespołowa – „Turcy w Niemczech – od Gastarbeitera do pełni praw obywatelskich” i „Zawód dziennikarz – współczesne wyzwania”
  • gra lingwistyczna – „Sceny biblijne w ikonach prawosławnych” oraz „Polisemiotyczny wizerunek mężczyzny w internecie na przykładzie anonsów towarzyskich”
  • gra słownikowa – „Zachowania suicydalne jako problem społeczny w procesie socjalizacji młodzieży i ich przedstawienie w mediach” oraz „Ludowe nazwy roślin”
  • gra strategiczna – „Wybrane kampanie prezydenckie w „Gazecie Wyborczej”” oraz „Hiszpania a Polska – dwa obrazy katolicyzmu w zjednoczonej Europie”