Symulacje strategiczne – podstawy programowe do egzaminu


Zawiadamiamy że na kursie Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Eksperymentalne dopuszczamy tu przedstawione tematy do zaliczenia:

  • symulacja menedżerska – „Komedia w średniowieczu” oraz „Samorządowa kampania wyborcza w Gnieźnie w 2006 r. na łamach prasy lokalnej”
  • zabawa zespołowa – „Obraz kobiety w polskiej prozie fantasy ujęcie feminizmu” oraz „Szlak Piastowski w internecie”
  • zabawa słownikowa – „Obraz kobiety i mężczyzny w świecie przedstawionym w ocenianych opowiadaniach Marka Hłaski” oraz Historyczne Gry Biznesowe oraz „Stan Wojenny w publicystyce polskiej i zagranicznej”
  • gra zespołowa : „Polska-Chorwacja. Wizerunek Chorwacji w polskich mediach” i „Detektyw głównym bohaterem powieści kryminalnej”
  • gra kreatywna – „Wikipedia jako źródło informacji na modelu historii PRL-u” oraz „Uzależnienia wśród młodzieży szkolnej przyczyny i impliezcje społeczne”
  • symulacja strategiczna : „Rada Państw Morza Bałtyckiego” oraz „Unesco – struktura organizacji i jej działalność w Polsce”
  • gra decyzyjna : „Wpływ muzyki rockowej lat 60 na zachowanie i kulturę ówczesnej młodzieży” oraz „Strategia reklamowo-edukacyjna Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami”
  • symulacja menedżerska – „U2 jako urzeczywistnienie mitu popkultury w społeczeństwie postmodernistycznym” i „Stan i perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji Puław i okolic”
  • zabawa edukacyjna – „Chasydzkie źródła myśli antropologicznej Martina Bubera” oraz „Perspektywy rozwoju enoturystyki w okolicy Małopolskiego Przełomu Wisły”