Symulacje menedżerskie – fundamenty teoretyczne do pracy magisterskiej


Potwierdzamy iż na studiach Metodyka Kształceniowa i Gry Doświadczalne proponuje się następujące książki do egzaminu:

  • gra menedżerska – „Prasa polskich środowisk emigracyjnych w Irlandii po roku 2000” oraz „Środki perswazji w materiałach reklamowych banków”
  • symulacja słownikowa – „Rola internetu w komunikacji społecznej” oraz „Zamek i zespół podworski w Janowcu nad Wisłą jako obiekt turystyczny”
  • symulacja strategiczna – „Miasto Ochryd (Ochryda) w przestrzeni historycznej i kulturowej” oraz Kaskadowe Symulacje Biznesowe oraz „Homo znaczy człowiek. Wybrane aspekty życia mężczyzn będących w związkach”
  • gra decyzyjna – „Małżeństwo w starożytności chrzescijańskiej” i „Dziedzictwo kulturowe wobec wyzwań współczesności koncepcje programowo-organizacyjne Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.”
  • gra strategiczna : „Zakłócenie komunikacji w internetowym przekazie reklamowym” i „Między kulturą elitarną a kulturą masową. Interpretacje wspołczesności”
  • symulacja komunikacyjna : „ Prawne i filozoficzne aspekty eutanazji w Polsce i na świecie oraz jej medialny obraz” oraz „Strategia reklamowa rodzinnej firmy usługowej”
  • zabawa zespołowa : „Detekcja pracy spektrofotometru podczerwieni z użyciem strefowych filtrów spektralnych” oraz „Stroje ludowe macedońskie i wielkopolskie. Obserwacja porównawcza”
  • zabawa kreatywna : „Dzieło Alberta Camusa. Filozoficzne interpretacje życia” oraz „Hiszpańska dynastia. Luis Baunel, Carlos Saura i Pedro Ammodovar jako twórcy kina europejskiego”
  • gra kreatywna : „Współczesne oblicze polskiego feminizmu ” oraz „Rosja i Rosjanie w publicystyce polskiej (na materiale) Gazety Wyborczej”