Środki Unijne na treningi biznesowe


Ogłaszamy iż w ramach funduszu dofinansowań „Dolnoslaski Fundusz Strukturalny” do trzeciego etapu dopuszczono niżej wymienione wnioski:

 • wypracowanie zdalnej platformy społecznościowo-aukcyjnej – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie metodyki i narzędzi realizacji cyklu zarządzania procesami w organizacji ProcEnt-IQBPM – warsztaty negocjacyjne
 • Szkolenia Z Twórczności – szkolenia z przywództwa
 • wypracowanie opartego na idei 3C portalu informacyjno-spolecznościowego dla lekarzy – warsztaty z kreatywności
 • zbudowanie podkarpackiej platformy informacyjnej (hurtownia rejestrów, wyszukiwarka, banery, subskrypcja, newsletter, kalkulator, opinie użytkowników, kojarzenie kontrahentów) – warsztaty handlowe
 • zbudowanie serwisu cyfrowego w zakresie porównywania ofert usług – szkolenia z komunikacji
 • stworzenie, implementacja i świadczenie e-usług dla diabetyków i ich najbliższego otoczenia w postaci e-dzienniczka samokontroli, e-kalkulatora, e-akademii i e-informatora diabetyka – warsztaty z komunikacji
 • zaawansowane metody numeryczne analizy, optymalizacji i niezawodności przemysłowych procesów tłoczenia blach – treningi menedżerskie
 • usprawniającego procesy biznesowe – warsztaty z asertywności
 • AudioBox – innowacyjna koncepcja udostępniania cyfrowej oferty audio na urządzenia mobilne – szkolenia menedżerskie
 • kontrola procesów biznesowych dzięki wdrożeniu procesu B2B w spółce Zdunek Auto Premium Sp z oo – szkolenia ze stresu
 • zdiagnozowanie mechanizmów molekularnych na styku organizm ludzki – patogen – czynniki środowiska (InterMolMed) – szkolenia z kreatywności
 • Branding szansą na wzmocnienie konkurencyjności importowej polskich owoców i warzyw – szkolenia handlowe
 • Budowa przedsiębiorstwa produkcji modułów fotowoltaicznych o wysokim potencjale innowacyjnym – szkolenia z przywództwa
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie innowacyjej metodyki nadruku Wet-Flex – szkolenia menedżerskie
 • E-coach – wirtualny trener wspierający Twój skok technologiczny osobisty – treningi biznesowe
 • eHQ – stworzenie nowoczesnej platformy komunikacji elektronicznej typu B2B dla dystrybutora urządzeń fitness – szkolenia z asertywności