Scenki menedżerskie – zagadnienia do pracy magisterskiej


Ogłaszamy że na programie Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Integracyjne dopuszczamy tu przedstawione tematy do superwizji końcowej:

  • zabawa strategiczna : „Kobieta upadła czy bestia wyzwolona. Postać Nany w utworze Emila Zoli” i „Stereotypy Ukrainy i Ukraińca w polskiej literaturze XIX i XX wieku oraz w narodowej świadomości”
  • gra zespołowa : „Internet globalne zagrożenie kulturowo-cywilizacyjne” oraz „Kataryzm”
  • gra decyzyjna – „Wizerunek artysty w powieściach Ignacego Witkiewicza” i Interpersonalne Symulacje Biznesowe oraz „Język angielski w ocenianych aspektach wspołczesnego życia społecznego”
  • gra lingwistyczna – „Społeczność lokalna na drodze do wspólnej Europy” i „Projekt wycieczki pieszej po Beskidzie Żywieckim”
  • zabawa językowa : „Kreowanie wizerunku w polityce na przykladzie Andrzeja Lepera” i „Gra komputerowa: naśladownictwo i odwzorowywanie świata realnego”
  • symulacja komunikacyjna : „Kobieta jako pisarka na podstawie eseju „Własny pokój” Virginii Woolf” i „Wykorzystanie faktów w autokreacji polityka”
  • gra edukacyjna : „”Zwrotnik Raka” H. Millera – traktat filozoficzny czy pornografia?” i „Symbolika gestu w komunikacji wizualnej na danych źródłowych z kolekcji ikon z Muzeum Górków w Szamotułach”
  • gra menedżerska : „Konsekwencje społeczno-prawne towarzyszące akcesji Polski do Unii Europejskiej” i „Warunki klimatyczne Islandii”
  • gra językowa : „Venatio – krwawa rozgrywka w starożytnym Rzymie” i „Humanistyczna wizja człowieka w twórczości Jana Kochanowskiego”