Pomoc pieniężna na warsztaty HR


Zawiadamiamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Lubuski Program Edukacyjny” do ostatecznego etapu dostały się znajdujące się na poniższej liście programy:

 • wypracowanie zdalnej aplikacji do zdalnego świadczenia usługi controllingu oraz systemu bieżącego raportowania – warsztaty z przywództwa
 • zbudowanie międzynarodowej elektronicznej platformy społecznościowo-transakcyjnej B2B – Extranet BBEU – szkolenia z zarządzania projektem
 • Warsztaty Interpersonalne – treningi z zarządzania czasem
 • wypracowanie platformy cyfrowej udostępniającej użytkownikom symulatorów lotów cyfrowe dane przestrzenne Polski – szkolenia z zarządzania projektem
 • wypracowanie portalu umożliwiającego wspólną pracę oraz tworzenie witryn intranetowych dla małych i średnich przedsiębiorstw – szkolenia interpersonalne
 • zbudowanie serwisu (aplikacji mobilnej oraz www) oferującego e-usługę bluetooth marketingu – narzędzia promocji sprzedaży – warsztaty sprzedażowe
 • zbudowanie specjalistycznego modelu e-learningu dla uczniów szkół muzycznych do nauczania muzycznych przedmiotów teoretycznych – treningi z asertywności
 • progres ekspansji firmy IPB na rynki zagraniczne w latach 2010-2011 – szkolenia z przywództwa
 • wzmocnienie potencjału badawczego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w zakresie analizy strukturalnej biomolekuł metodami NMR i krystalografii – treningi z konfliktów
 • Automatyczna identyfikacja pojazdów za pomocą rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych/tekstu ze strumieni wideo PKWiU 524813-0000 – szkolenia z konfliktów
 • – szkolenia negocjacyjne
 • zdiagnozowanie i wdrożenie do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych wytworzonych z wykorzystaniem surowców odpadowych – szkolenia miekkie
 • Budowa modernizacyjnej platformy cyfrowej kluczem do usprawnienia i podniesienia jakości procesów biznesowych pomiędzy firmą HENDI POLSKA a firmami związanymi z nią programem B2B – szkolenia ze stresu
 • Budowa sieci szerokopasmowej na obszarze białych plan gminy wiejskiej Brzeziny – szkolenia pracownicze
 • DNV Survey Toolbox – aplikacja do automatyzacji pomiarów statków w oparciu o geometryczny model 3D – treningi negocjacyjne
 • e-budowa – nowoczesna obsługa procesu inwestycyjnego w budownictwie – warsztaty pracownicze
 • Ekologiczne materiały polimerowe do zastosowań w budownictwie i przemyśle chemicznym – treningi sprzedażowe