Pomoc pieniężna na kursy dla firm


Potwierdzamy że w ramach funduszu europejskiego „Łódzki Fundusz Społeczny” do następnego etapu przechodzą następujące aplikacje:

 • stworzenie mobilnej zoptymalizowanej platformy usługowej – treningi z przywództwa
 • wypracowanie Multimedialnej Platformy Szkoleniowej Open Horizon – szkolenia sprzedażowe
 • Szkolenia Dla Przedstawicieli Medycznych – treningi sprzedażowe
 • wypracowanie pierwszego narodowego Wirtualnego Doradcy Turystycznego – szkolenia zamkniete
 • stworzenie portalu internetowego E-Sinersio – warsztaty negocjacyjne
 • wypracowanie serwisu mobilnego z pakietem nowoczesnych e-narzędzi wspomagających kreowanie i realizację kampanii e-marketingowych MŚP – szkolenia firmowe
 • zbudowanie telefonicznego serwisu, w którym program komputerowy przekazywać będzie przez telefon informacje o usługach medycznych, farmaceutycznych i który dokonywać będzie rejestracji do przychodni – warsztaty HR
 • wzrost KONKURENCYJNOŚCI FIRMY ARCHIPELAG POPRZEZ SKOK TECHNOLOGICZNY eksportu-ETAP I – szkolenia HR
 • wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego laboratorium komponentów wirtualnych – szkolenia interpersonalne
 • technologiczne układanie on-line planów lekcji dla wszystkich typów szkół w oparciu o unikatową technologię sieciową – treningi z komunikacji
 • Badania i komercjalizacja modernizacyjnego produktu – treningi sprzedażowe
 • Badania przemysłowe i rozwojowe nad wdrożeniem energooszczędnych pomp ciepła (292312-7390) – szkolenia z zarządzania projektem
 • (Przyrządy ciekłokrystaliczne) – warsztaty z delegowania
 • Centrum Obliczeniowe CFD – skok technologiczny technologii ograniczenia emisji i optymalizacji spalania – warsztaty pracownicze
 • CLAW – innowacyjne narzędzie wspomagające tworzenie gier i oprogramowania multimedialnego dla – szkolenia firmowe
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane dla osi priorytetowych nr 3, 4, 5 i 6 systemu Operacyjnego zaawansowana Gospdoarka będących w gestii Ministerstwa Gospodarki jako Instytucji Pośredniczącej – warsztaty sprzedażowe
 • Ekspansja eksportowa Quantum software SA na rynki rozwijające się – treningi z przywództwa