Opinie – szkolenia z integracji zespołów – Integra House

Baza wygranych aplikacji w ramach subwencji Szwajcarskiego Grantu Innowacyjnego:

  • BC8/X/ZACHODNIOPOMORSKIE-, wdrożenie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek przewodów wentylacyjnych o innowacyjnym połączeniu kołnierzowym dzięki zakupowi zaawansowanej linii technologicznej , SANEN SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ MANTERYS, JACEK TRZECIAKIEWICZ, Dla tego wniosku zaakceptowano finansowanie na gry biznesowe. Proponowane w tym projekcie szkolenia biznesowe najlepiej zrealizuje Szymon Kudła – uznany autor i mówca.
  • 8/Z/DOLNOŚLĄSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacji technologicznej i produktowej w oparciu o własne wzory., PROSPERPLAST SA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Dla tego wniosku zaakceptowano finansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Marek Santorski. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w agencji Training Partners
  • C2/G/LUBELSKIE-, wzmocnienie konkurencyjności Justprint Sp. z o.o. poprzez macierzowe przeorganzowanie innowacyjnego systemu workflow zintegrowanego z systemem e-commerce webprint oraz zakup innowacyjnych środków trwałych umożliwiających wprowadzenie nowych produktów poligraficznych na rynek europejski, JUSTPRINT SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego wniosku zaakceptowano środki na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener HR: Szymon Herra. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie Training Partners
  • 1/R/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, skoordynowane uruchomienie innowacyjnych metod leczenia ortodontycznego prowadzących do rozszerzenia zakresu usług, NZOZ SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA ORTODONTYCZNA Katarzyna Becker, Dla tego zgłoszenia ogłoszono środki na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Nęcki. Zalecane warsztaty sprzedażowe w agencji Brainstorm
  • 1/W/PODKARPACKIE-, kompleksowe przygotowanie w przedsiębiorstwie technologii laserowego cięcia i spawania D., Joan Elektronic spóka z ograniczoną odpowiedzialnością, Dla tego aplikacji zatwierdzono środki na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Marek Batko. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce Profess
  • 0/L/PODLASKIE-, wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnej linii do diagnozowania bezpieczeństwa pojazdów CERTUS w kraju i za granicą, W.S.O.P. SA, Dla tego aplikacji zatwierdzono finansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Herra. Zalecane w instytucie House of Skills
  • GH3/K/MAŁOPOLSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie przez przedsiębiorstwo elastycznej i kompletnej technologii obróbki części maszyn celem wprowadzenia innowacyjnych procesów i produktów. , KŁOSEK PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „PIOMET”, Dla tego projektu przyznano subwencję na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Szymon Santorski. Zalecane treningi menedżerskie w agencji IBD Business School
  • E0/L/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa poprzez automatyczna reorganizacja innowacyjnej usługi protetycznej, NZOZ CENTRUM MEDYCZNE REDEN MAYO-DENT B.R.A. MAJ SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego zgłoszenia ogłoszono finansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener HR: Andrzej Herra. Zalecane szkolenia biznesowe w fundacji Akademia przygoda