Oceny – szkolenia z integracji zespołów – Integra House

Baza nagrodzonych projektów w ramach dofinansowań Brytyjskiego Grantu Kapitał Ludzki:

  • BC3/L/ZACHODNIOPOMORSKIE-, unowocześnienie innowacji produktowej poprzez skoordynowane uruchomienie na rynek przewodów wentylacyjnych o innowacyjnym połączeniu kołnierzowym dzięki zakupowi zaawansowanej linii technologicznej , SANEN SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ MANTERYS, JACEK TRZECIAKIEWICZ, Dla tego projektu ogłoszono dotację na gry biznesowe. Proponowane w tym projekcie szkolenia z komunikacji najlepiej zrealizuje firma szkoleniowa Avenhansen.
  • EA0/R/PODLASKIE-, wzrost konkurencyjności w wyniku wprowadzenia na rynek kompleksowego produktu – systemu klasy WMS oferowanego w modelu Cloud Computing. , „ASPEKT” , Dla tego projektu zaakceptowano środki na gry strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Nęcki. Zalecane warsztaty sprzedażowe w instytucie GFKM
  • D8/C/DOLNOŚLĄSKIE-, unowocześnienie technologii numerycznej w firmie w celu zwiększenia wydajności i jakości produkcji krzeseł., Tadeusz Moskała PPTU STOLMOS, Dla tego projektu przyznano finansowanie na symulacje team building. Rekomendowany trener przywództwa: Piotr Kudła. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w instytucie House of Skills
  • AB4/Z/MAZOWIECKIE-, w rozrywce. unowocześnienie poczwórnej innowacji produktowej., „WIK” SA, Dla tego aplikacji zaakceptowano środki na gry biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Piotr Herra. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce Certes
  • 2/O/DOLNOŚLĄSKIE-, Polski innowacyjny system połączeń przewodów i elementów konstrukcyjnych do budowy ciągów technologicznych służących do transportu materiałów sypkich i wysoce – erozyjnych cieczy oraz roztworów agresywnych chemicznie, zapewniający podwyższone standardy bezpieczeństwa w zakresie stosowanych ciśnień, szczelności, zakresu temperatur stosowania, niezawodności montażu w warunkach zagrożenia pożarowego, wybuchu pyłów i gazów, ułatwiający przesyłanie mediów niebezpiecznych w tym gazów, płynów i środków chemicznych mogących stanowić zagrożenie w formie skażenia środowiska lub niebezpieczeństwo niekontrolowanego zapłonu i zagrożenia wybuchowego w warunkach pomieszczeń zagrożonych wybuchem gazów i pyłów., KG CONSTRUCTION SA, Dla tego wniosku przyznano subsydia na gry biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Batko. Zalecane w spółce IBD Business School
  • BC6/Y/KUJAWSKO POMORSKIE-, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez implementację innowacyjnej technologii obróbki cięcia laserowego., MAJET KEMPA, MIKOŁAJCZYK SPÓŁKA JAWNA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono dotację na symulacje team building. Rekomendowany trener zarządzania: Jacek Kudła. Zalecane treningi menedżerskie w agencji Training Partners
  • D3/S/PODKARPACKIE-, kompleksowe przygotowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu teleopieki, CENTRUM PROFILAKTYKI I LECZNICTWA CENPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego wniosku ogłoszono dotację na symulacje team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Wojciech Nęcki. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Integra Consulting