Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z audytem przedsięwzięcia nr IJXP/68 4 3 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania budżetu z Bałtyckiego Priorytetu Edukacyjnego

Agenda dyskusja w czasie panelu obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych
 • Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych”
 • Badania chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego sektora elektronicznego
 • Audyt sprawności implementacji założeń EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Ośrodek na Szkolenia w Nałęczowie
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • Ocena bieżąca projektów w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR
 • Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Program będzie przeanalizowany pod kątem wpływu w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
 • Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
 • Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Leasing finansowy
 • Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
 • Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: nowotarski oraz m. Suwałki

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Kabli Ożarów S.A., Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM-WARSZAWA S.A., Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe PEESTE Sp. z o.o., Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROMAR” Roman Marciniak, Kaliska Telewizja Kablowa „TELE-CAL” Spółka z o.o. , Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „BEN-SAT” Bernard Dziedzic, BOKARO SZELIGOWSCY , DRUM Polska Hieronim Strapagiel, HELLER COMPETIZIONE Michał Heller, MGK – Rafał Chmielewski, PACK PLUS Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, Valdi-Ceramika Sp. z o.o. , FOLNET Jakub Staszewski, Żyłka Investment Bogusław Żyłka, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.