Informacja – egzamin – Kurs Coachów

Powiadomienie – zadania końcowe – Szkoła TrenerówNiniejszym prezentujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Akademia Trenerów Sprzedaży:

Rolą egzaminowanego w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych wolontariuszy jednej z przedstawionych tutaj organizacji non profit, a w drugiej części zadania przygotowanie dla tej jednostki kursu na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z poniższych tematów.

Obowiazkowym elementem pracy powinien stać się blog seminaryjny ekonomiczne wykłady z kierowania zadaniami

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA TAKŻE NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Badanie satysfakcji klientów sposobem na poprawę jakości produktów i usług
 • Zarządzanie projektami
 • Rozwijanie kompetencji pracowników poprzez coaching i delegowanie zadań
 • System ocen okresowych pracowników. jak tworzyć i wdrażać soop?


  LISTA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SEROKOMLI
 • TOWARZYSTWO SPORTOWE „PRZYLEP”
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KSZTAŁCENIA MŁODZIEŻY
 • STOWARZYSZENIE EDUKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE „RES SACRA MISER” W OLKUSZU
 • STOWARZYSZENIE „PARTNER DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
 • STOWARZYSZENIE URATUJMY ŻYCIE WSPIERANIA BADAŃ NAD CHOROBĄ SANFILIPPO I INNYMI CHOROBAMI RZADKIMI ORAZ ROZWOJU CHIRURGII
 • FUNDACJA „HASCO-LEK”
 • POLSKA ORGANIZACJA OBRONY BEZROBOTNYCH I UBOGICH
 • MAZOWIECKA FUNDACJA RODZIN ZASTĘPCZYCH
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ODNOWY WSI BUKWICA „BUKWICA- DOLINA MIŁOŚCI”
 • GOSTYŃSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT „NOE”
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „AB OVO”
 • STOWARZYSZENIE „RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ”
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB CHORYCH NA DYSTONIĘ