Gry komunikacyjne – założenia do pracy dyplomowej


Ogłaszamy że na studiach Trening Interpersonalny i Gry Szkoleniowe dopuszczamy następujące publikacje do egzaminu:

  • gra komunikacyjna : „Media na Bałkanach i ich rola w ksztaltowaniu ogólnej świadomości kulturowej w różych społeczeństwach w różnych okresach” i „Zachodnioeuropejskie oblicza Wenus jako wyraz współczesnej mozaiki kulturowej”
  • gra strategiczna : „Otium kultura wypoczynku w starożytnym Rzymie” i „Wulgaryzmy w telewizji”
  • symulacja językowa – „”Lalka” Bolesław Prusa jako powieść o mieście” oraz Symulacje Szkoleniowe oraz „Badania nieniszczące materiałów kompozytowych w paśmie terahercowym”
  • gra komunikacyjna – „Reklama jako narzędzie manipulacji próba krytycznego spojrzenia na społeczeństwo poprzez pryzmat filmu czeskiego” oraz „Znaczenie słów kluczowych w procesie wyszukiwania i kształtowania informacji w Word Wide Web”
  • symulacja kreatywna : „Reklama społeczna i inne metody służące zapobieganiu oraz zwalczniu cyberprzemocy w Polsce” i „Społeczność żydowska w Gnieźnie – historyczność a wspołczesność. Szanse dialogu”
  • gra lingwistyczna : „Pani Bovary Gustawa Flauberta na tle epoki” oraz „Ich bin, Gott sie Dank, Berlinerin. Historia Niemiec na tle biografów Marleny Dietrich”
  • symulacja strategiczna – „Rola sloganu w reklamie” i „Unia Europejska, a kultura. Wymiar kulturalny programow wspólnotowych w latach 2000-2013”
  • zabawa językowa : „Próby zachowania własnej tożsamości narodowej przez mniejszość ukraińską zamieszkującą Górowo Iłowieckie” oraz „Optymalizacja lasera Er:YAG z modulacją dobroci pracującego z podwyższoną repetycją”
  • gra strategiczna : „Świat jest teatrem, aktorami ludzie czyli medialny ekshibiocjanizm jako spektlakt jednego aktora” oraz „Rosja i Rosjanie w publicystyce polskiej (na materiale) Gazety Wyborczej”