Dotacje na warsztaty menedżerskie


Potwierdzamy iż w ramach pogramu europejskiego „Zachodniopomorski Fundusz Strukturalny” do finalnego etapu dopuszczono poniższe projekty:

 • wypracowanie cyfrowego serwisu ze zintegrowanymi aplikacjami wspomagającymi podejmowanie decyzji inwestycyjnych – warsztaty z kreatywności
 • zbudowanie internetowej platformy wiedzy i nauki w zakresie nauk matematycznych dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich – szkolenia pracownicze
 • Szkolenia Z Kreowania Energii W Grupie w Krakowie – treningi z obslugi klienta
 • wypracowanie platformy oraz wdrożenie e-usługi w postaci systemowego i zdalnego dostępu do cyfrowych zasobów wiedzy oraz wirtualnego doradcy – treningi z kreatywności
 • stworzenie portalu hotelarskiego z e-rezerwacją – szkolenia interpersonalne
 • stworzenie serwisu OniOna w ramach portalu edukacyjnego – szkolenia z kreatywności
 • zbudowanie serwisu usługowej, bezobsługowej digitalizacji dokumentów – szkolenia z kreatywności
 • modułowe metody numeryczne analizy, optymalizacji i niezawodności przemysłowych procesów tłoczenia blach – szkolenia interpersonalne
 • zoptymalizowanie efektywności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie innowacyjnego systemu IT łączącego i usprawniającego procesy B2B – szkolenia z zarządzania projektem
 • analiza poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach – szkolenia z konfliktów
 • Badania i wdrożenie substancji o działaniu przeciwnowotworowym (PKWiU:7310) – treningi handlowe
 • Badania i unowocześnienie przyszlościowej procedury tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne – warsztaty negocjacyjne
 • Biotechnologie i modułowe technologie medyczne – warsztaty negocjacyjne
 • Budowa sieci dystrybucyjnej firmy poprzez modyfikację istniejącego procesu informatycznego umożliwiającą wykorzystanie funkcji B2B – warsztaty interpersonalne
 • DesignAlivepl serwis branży planowej – szkolenia ze stresu
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2009 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5 i 6 osi priorytetowych projektu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka – szkolenia ze stresu
 • elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na skok technologiczny firmy INTRATEL Sp z oo – treningi negocjacyjne