Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Nieobecność pracowników przez różne choroby stanowi ogromny problem zarówno dla pracodawców, jak i instytucji społecznych. Przebywając na zwolnieniu lekarskim pracownik nie może wykonywać swoich zawodowych obowiązków, lecz należy mu się również za ten okres odpowiednie świadczenie. Do wyznaczonej ilości dni płaci je pracodawca, a potem taki obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W zapobieganiu chorób pracowniczych niezwykle ważna jest prewencja, dlatego też w działania tego typu angażuje się także PIP. Jednym z istotniejszych obszarów, w których zaczęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano liczne warsztaty i kursy poświęcone takim zagadnieniom.

Pracodawcy w zakresie tego projektu będą mogli skorzystać dodatkowo z licznych narzędzi, jakie pozwolą zbadać wysokość ryzyka w firmach, które do nich należą. Dzięki temu będzie można zainicjować należyte działania naprawcze, a oprócz tego wdrożyć środki profilaktyczne zapobiegające pojawieniu się stresu zawodowego.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten właśnie czynniki jest jednym z występujących najczęściej przyczyn nieobecności pracowników. Ocenia się, że więcej niż połowa wszystkich zwolnień jest efektem problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużym napięciem w miejscu pracy. Tylko problemy z układem mięśniowo-szkieletowym zgłaszane są częściej wśród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długi stres może się bardzo negatywnie odbić na najrówniejszych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Może spowodować rosnące kłopoty ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a pozostawiony bez leczenia stać się może powodem poważnych chorób. Narażenie przez dłuższy czas na warunki stresowe może się nawet zakończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie są nawet świadomi, jak niepożądane skutki będzie dla nich niosło życie w ciągłym stresie. Rezultaty takiej sytuacji odbijają się także na codziennym działaniu firmy, bowiem zmniejsza się motywacja i produktywność, a zwiększa liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.