Decyzje – trenerzy z zarządzania – Akademia Rozwoju Biznesu

Zestawienie nagrodzonych aplikacji w programie subwencji Amerykańskiego Grantu Kapitał Ludzki:

  • 5/H/DOLNOŚLĄSKIE-, Wykonywanie innowacyjnej konstrukcji drogi mieszanką SMA JENA poprzez wykorzystanie maszyn drogowych: kruszarki oraz rozkładarki mas bitumicznych., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Larix Sp. z o.o., . Dla tego projektu zatwierdzono dotację na gry strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Marek Tymochowicz. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie Brainstorm
  • A5/K/ZACHODNIOPOMORSKIE-, poprawa konkurencyjności firmy poprzez skoordynowane uruchomienie na rynek innowacyjnych w skali krajowej osłonek RTU wykorzystywanych do produkcji wędlin i serów., „SIBAR” , Dla tego aplikacji przyznano środki na symulacje team building. Proponowane w tym projekcie szkolenia z przywództwa najlepiej zrealizuje Osrodek treningu kierowniczego .
  • D7/Y/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, skuteczne zaimplementowanie innowacyjnego śrubunku NEW., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Instal-Art” Spółka jawna Stanisław Rudzki, Wojciech Rudzki, Alicja Rudzka, Janusz Gajewski, Alicja Gajewska, Dla tego wniosku ogłoszono subsydia na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Andrzej Nęcki. Zalecane szkolenia handlowe w firmie Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • E0/C/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Podniesienie konkurencyjności Eurohandel poprzez macierzowe przeorganzowanie i komercjalizację innowacji produktowych oraz procesowych w przedsiębiorstwie., P.P.H.U. Eurohandel, Dla tego wniosku przyznano subsydia na gry decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Marek Tymochowicz. Zalecane szkolenia w firmie GFKM
  • 5/C/OPOLSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacyjnej technologii poprzez zakup wycinarki laserowej, Malcharek Marianna Lupke Malcharek, Dla tego wniosku zaakceptowano dotację na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Andrzej Skała. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce GFKM
  • A0/P/ZACHODNIOPOMORSKIE-, kompleksowe przygotowanie wyników własnych badań w zakresie innowacyjnej produkcji naturalnie bezglutenowych chlebów na naturalnym zakwasie z dodatkiem teff, quinoa oraz chia opartych o innowacyjny wielofazowy proces technologiczny., BALVITEN SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu przyznano dofinansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener HR: Piotr Herra. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie Instytut Rozwoju Biznesu
  • B7/E/MAŁOPOLSKIE-, Stworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez fundamentalną zmianę procesu produkcyjnego, która będzie możliwa dzięki zakupowi środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w celu wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów., ECO TRADE SA, Dla tego zgłoszenia ogłoszono finansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Marek Skała. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w agencji Training Partners
  • D6/N/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, macierzowe przeorganzowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu teleopieki, CENTRUM PROFILAKTYKI I LECZNICTWA CENPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego projektu zaakceptowano finansowanie na symulacje team building. Rekomendowany trener HR: Wojciech Nęcki. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Brainstorm