Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie kilka miesięcy to polepszająca się sytuacja na pracowniczych rynkach – jak widać podanych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poziom bezrobocia uzyskał najmniejszy od 1991 roku poziom. Pod koniec 2016 roku wyniosło niewiele ponad 8 procent, a spadki zanotowano w 14 ze wszystkich województw. Sytuacja taka oznacza dla pracodawców, że będą oni mieli pewne problemy ze znalezieniem odpowiednich ludzi.

Na pewno tego typu sytuacja ma miejsce w branżach technologicznych, tam już od kilku lat ludzie są świadomi tego, że to oni stawiają warunki. Lecz dość podobna sytuacja ma miejsce w ostatnim czasie w coraz większej ilości branż, również w obszarach, w których całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowali pracodawcy.

Tego typu sytuacja jest bardzo korzystna nie tylko dla pracowników, lecz również dla całości gospodarki, jaką będzie napędzał odpowiedni wzrost pensji. Dodatkowo coraz większe znaczenie mają dodatkowe benefity, którymi kusi się pracowników. Zaliczają się do nich na przykład karnety do obiektów sportowych, opiekę zdrowotną czy też ubezpieczeniowe pakiety dla pracowników i ich rodzin.

Co ciekawe, w naszym kraju trendy są zupełnie inne, niż w innych krajach, gdzie obserwowany jest ciągły wzrost poziomu bezrobocia. Jak pokazują światowe dane w 2017 roku liczba osób bez stałej pracy może sięgnąć poziomu powyżej dwustu milionów. Główną przyczyną tego typu problemów jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Wbrew tezom wielu osób, rozwój technologiczny i coraz większa automatyzacja nie mają dużego wpływu na wysokość bezrobocia. Hasła tego typu słyszy się często od XIX wieku, a w dalszym ciągu pomimo używania wielu urządzeń i maszyn pracowników nic nie zastąpi. Natomiast faktycznie tak jest, że zaawansowane rozwiązania technologiczne mogą spowodować znikanie pewnych zawodów i powstawanie innych.

Liczba nowych zawodów w ostatnim czasie rośnie bardzo dynamicznie, albo bezpośrednio korzystają one z technologii, albo będą zapewniać jej odpowiednią obsługę. Z tego też powodu coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i większa elastyczność zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować muszą we własny rozwój i nie bać się zmian.