Czy automatyzacja pracy ma wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatnie parę miesięcy to poprawiająca się sytuacja na pracowniczych rynkach – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia uzyskał najmniejszy poziom od 1991 roku. Pod koniec 2016 roku miało wartość niewiele ponad 8 procent, a jakieś spadki zanotowano aż w 14 województwach. Taka sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą pojawić się u nich problemy ze znalezieniem dobrych pracowników.

Z pewnością taka sytuacja ma miejsce w branżach związanych z nowymi technologiami, w nich już od paru lat ludzie są świadomi tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Jednak dość podobna sytuacja pojawia się ostatnio w coraz większej ilości branż, również w obszarach, w których całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowały firmy.

Tego typu sytuacja jest dość korzystna nie tylko dla samych pracowników, ale także dla gospodarki, którą może napędzić wzrost pensji. Dodatkowo coraz większe znaczenie mają różne dodatki, którymi kusi się pracowników. Zaliczają się do nich między innymi karty sportowe, opiekę medyczną czy pakiet ubezpieczeń dla pracownika i jego rodziny.

Co interesujące, w naszym kraju trendy przedstawiają się zupełnie inaczej, niż na całym świecie, gdzie obserwowany jest regularny wzrost poziomu bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że już w bieżącym roku ogólna liczba osób bez stałej pracy może sięgnąć poziomu nawet 200 milionów. Najważniejszą przyczyną tego typu problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Pomimo opinii wielu ludzi, rozwój technologiczny i automatyzacja pracy nie mają wielkiego wpływu na ilość bezrobotnych. Tego typu hasła usłyszeć już można od XIX wieku, a nadal pomimo pojawienia się ogromnych ilości najróżniejszych maszyn pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że zaawansowane rozwiązania technologiczne będą powodowały znikanie pewnych profesji i tworzenie się innych.

Liczba nowych zawodów w ostatnich latach rośnie bardzo dynamicznie, albo bezpośrednio korzystają one z technologii, albo zapewniają jej odpowiednią obsługę. Z takich też powodów coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc utrzymać się na rynku inwestować powinny w swój rozwój i nie obawiać się zmian.